Friday, December 9, 2011

ดูเทรลเลอร์ - มิวสิควีดีโอ แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

ไตเติ้ลซีรี่ส์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่ามิวสิควีดีโอ แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

ดูแทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า ย้อนหลัง ซับไทย

ดูแทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า ซับไทย
** ถ้าติดรหัสผ่าน ให้ใส่ doo-nung.com หรือ bell

ขอบคุณ kimsowa - mthai.com

ดูแทกิล ย้อนหลัง ซับไทย


** ถ้าติดรหัสผ่าน ให้ใส่ doo-nung.com หรือ bell
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E01 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E01 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E01 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E02 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E02 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E02 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E03 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E03 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E03 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E04 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E04 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E04 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E05 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E05 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E05 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E06 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E06 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E06 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E07 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E07 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E07 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E08 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E08 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E08 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E09 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E09 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E09 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E10 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E10 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E10 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E11 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E11 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E11 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E12 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E12 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E12 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E13 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E13 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E13 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E14 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E14 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E14 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E15 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E15 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E15 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E16 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E16 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E16 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E17 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E17 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E17 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E18 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E18 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E18 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E19 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E19 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E19 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E20 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E20 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E20 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E21 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E21 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E21 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E22 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E22 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E22 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E23 1-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E23 2-3
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E23 3-3

ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E24 1-3 END
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E24 2-3 END
ซีรีย์เกาหลี แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า (Chuno / Slave Hunter) [ซับไทย] E24 3-3 END

credit : kimsowa , mthai.com

จาง ฮยอก พระเอก แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า


จางฮยอก พระเอกแดกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า
จาง ฮยอก พระเอก แดกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า
 ข้อมูลประวัติส่วนตัว จาง ฮยอก 
พระเอกแทกิล
 
ชื่อ: จาง ฮยอก 장혁 / Jang Hyuk (Jang Hyeok)
ชื่อจริง : จุง ยอง จุน 정용준 / Jung Yong Joon (Jeong Yong Jun)
อาชีพ: นักร้อง นักแสดง
วันเกิด: 20 ธันวาคม 2519
สถานที่เกิด: ปูซาน เกาหลีใต้
ส่วนสูง: 177ซม.
น้ำหนัก: 63กก.
ราศรี: Sagittarius
กรุ๊ปเลือด: O
ครอบครัว: จาง ฮยอก - ภรรยา/นักเต้น คิม ยี จิน (김여진) มีลูกสองคน

จาง ฮยอก พระเอก แทกิล

จาง ฮยอก พระเอก แทกิล

จาง ฮยอก พระเอก แทกิล

จาง ฮยอก พระเอก แทกิล

จาง ฮยอก พระเอก แทกิล
จาง ฮยอก พระเอก แทกิล

Wednesday, December 7, 2011

ลีดาเฮ นางเอก แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

ลีดาเฮ นางเอก แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า • ชื่อ: ลี ดา เฮ 이다해 / Lee Da Hae (Yi Da Hae)
 • ชื่อจริง: บยุน ดา ฮี 변다혜 / Byun Da Hye (Byeon Da Hye)
 • อาชีพ : นักแสดง และนางแบบ Actress and model
 • วันเกิด: 19 เมษายน 2527
 • สถานที่เกิด : กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
 • ส่วนสูง: 170 ซม. 
 • น้ำหนัก: 47kg
 • ราศรีเกิด: Aries
 • กรุ๊ปเลือด: O
 • สมาชิกครอบครัว : พี่ชายหนึ่งคน
 • ตัวแทน: J. Tune Entertainment
ลีดาเฮ รับบท เป็น นางเอก ของเรื่อง แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

ในเรื่อง ลีดาเฮ รับบทเป็น ออนยอน / เฮวอน

ออนยอน มีฐานะเป็นทาสในบ้านของขุนนางผู้ใหญ่ และหลงรักกับลูกชายของเจ้านายตัวเอง แต่เธอไม่เข้าใจว่าความรักของเธอที่มีต่อ แทกิล เป็นความรักที่ต้องห้าม จนกระทั่งเธอเติบโตขึ้นถึงเข้าใจว่าความรักที่มีต่อแทกิลไม่มีวันเป็นไปได้ ชีวิตของเธอต้องร่อนเร่พเนจรเพราะพี่ชายของเธอ (คึนนอม) จุดไฟเผาบ้านของเจ้านายและพาเธอหนีออกมา  ออนยอน ได้สวมรอยเป็นลูกสาวของขุนนางและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น เฮวอน ชะตาชีวิตของเธอถูกขีดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง แต่ลึกๆ ในใจของเธอยังคงรัก แทกิล อยู่เสมอ โดยที่เธอไม่เคยรู้เลยว่าเขากำลังตามล่าเธออยู่ด้วยความเกลียดชังและอยากแก้แค้น  ลีดาเฮ นางเอก แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

  ลีดาเฮ นางเอก แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

  ลีดาเฮ นางเอก แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

  ลีดาเฮ นางเอก แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

  ลีดาเฮ นางเอก แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

  ลีดาเฮ นางเอก แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

  ลีดาเฮ นางเอก แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

  ลีดาเฮ นางเอก แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

  ลีดาเฮ นางเอก แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

  นักแสดง แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

  จากฮยอก รับบทเป็น อิ แทกิล
  อิ แท กิล เป็นลูกชายของตระกูลขุนนางที่ชาญฉลาด ช่ำชองเรื่องการค้าขาย จากภายนอกแล้วดูเป็นคนที่เย็นชา แต่แท้ที่จริงแล้วเขามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมาก ทั้งนี้ยังมีความรู้สึกเวทนาและสงสารเหล่าทาสทุกคน จนกระทั่งเขาต้องสูญเสียความสุขสบายนี้ไปเพราะน้ำมือของทาสคนหนึ่ง การสูญเสียครั้งนี้ทำให้เขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคน แถมหัวใจยังเต็มไปด้วยความเคียดแค้น เก็บกด อยากจะแก้แค้น และเกลียดชัง เขากลายเป็นคนที่โหดเหี้ยมและมองเห็นการล่าทาสเป็นเกม ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานมากแค่ไหน แต่ลึกๆแล้ว เขายังมีความรักให้แก่ ออนยอน หญิงสาวที่เคยเป็นทาสในบ้านของเขาเอง เพียงแต่ความรู้สึกนั้นมีความเกลียดชังเข้ามาร่วมอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้

  จาง ฮยอก - พระเอก แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

  Friday, December 2, 2011

  เพลงประกอบละคร แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า  바꿔 - 글루미 써티스(Gloomy 30’s)

  เพลงประกอบละคร แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า

  โหลดเพลงประกอบละคร แทกิล ด้านล่างนี้

  --->>

  เพลงประกอบละครแทกิล

  รูปหวิว นางเอก แทกิลยอดพยัคฆ์นักล่า
  
  รูปหวิว ลีดาเฮ นางเอก แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า
  
  ลีดาเฮ เปิดโชว์ความเซ็กซี่อีกครั้งในปกนิตยสาร “Marie Claire” ฉบับเกาหลี เป็นงานแนวหวาดเสียวเล็กๆ ของสาวคนนี้หลังจากปลายเดือนก่อน ฉากหวิวในทีวีซีรีส์ของเธอเพิ่งถูกสถานีโทรทัศน์เซ็นเซอร์ไปหมาดๆ

  นักแสดงสาวชื่อดังชาวเกาหลี ลีดาเฮ กำลังจะมาเป็นปกให้กับ Marie Claire ในฉบับเดือนนี้ ซึ่งทางนิตยสารชื่อดัง ได้ปล่อยภาพตัวอย่างออกมาให้ชมกันแล้วทางเว็บไซต์อย่าเป็นทางการ โดยสาวสวยวัย 25 ปี เป็นแบบในภาพแฟชั่นชุดที่ผสมทั้งความหวาน และเซ็กซี่ ที่ใช้คอนเซ็ปว่า Addicted to Pink หรือ เสพติดสีชมพู เป็นภาพชุดที่ ลีดาเฮ อยู่ในเสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นสีชมพูทั้งหมด โดยเป็นแฟชั่นสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ที่กำลงจะมาถึงโดยเฉพาะ

  ลีดาเฮ นักแสดงสาวชื่อดัง โดยเฉพาะจากผลงานเรื่องล่าสุดของเธอในทีวีซีรีย์เรื่อง แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า  ที่กลายเป็นข่าวดังในเกาหลี จากฉากเปิดเผยเนื้อตัวของนักแสดงสาวคนดัง ที่ทางสถานีโทรทัศน์ และผู้สร้างเห็นว่ามันอาจจะเกินมาตรฐานสำหรับการฉายในฟรีทีวีเกาหลี จึงมีการสั่งให้เบลอภาพส่วนหน้าอกของเธอ

  แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า  เป็น ซีรีย์ย้อนยุคที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง KBS 2TVนำแสดงโดย จางฮยอก, โอจิโฮ และ ลีดาเฮ เล่าเรื่องในสมัยโจซอนซึ่งยังคงมีการค้าทาส ซึ่งในตอนหนึ่งของเรื่องตัวละครของ ลีดาเฮ ได้รับบาดเจ็บ และต้องรับการรักษาที่มีการถอดชุดประจำชาติแบบเกาหลีที่เธอสวมอยู่ออก เป็นที่มาของการเบลอภาพดังกล่าว ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเพราะข่าวการเซ็นเซอร์ครั้งนี้รึเปล่า ในละคร แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า   ตอนดังกล่าวถึงมีเรตติ้งพุ่งขึ้นไปถึง 34% เลยทีเดียว

  ซีรีย์เรื่อง แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า   มีเนื้อหาเหมาะสำหรับเด็กอายุ 15 ปีขี้นไปกำกับเอาไว้ด้วย จากเนื้อหา, ภาษา และภาพ ที่ใช้ในหนังถึงกระนั้นก็ยังไม่รอดพ้นการเซ็นเซอร์ในที่สุด มีความคิดเห็นอันหลากหลายถึงกรณีดังกล่าว บางคนบอกว่าน่าจะติดฉากดังกล่าวทิ้งไปเลย ขณะที่บางส่วนก็คิดว่าการเบลอภาพครั้งนี้เป็นเรื่องไร้เหตุผล เพราะฉากที่ว่าก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมาย

  ผู้สร้าง แทกิล ยอดพยัคฆ์นักล่า   ได้ออกมาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า “นี่ไม่ใช่ภาพยนตร์ แต่เป็นโทรทัศน์สาธารณะ การเบลอภาพจึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆ เพื่อรักษาคุณภาพของซีรีย์เอาไว้ หลังจากนี้เราจะพยายามทำตามกฏระเบียบของสถานีทุกประการ เพื่อไม่ให้มีการเบลอภาพ ที่จะทำลายคุณภาพของซีรีย์ปรากฏขึ้นอีก”
  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...